«مجله ماشین» - عماد احمدیوسفی / حمل و نقل محصولات کشاورزی شاید اهمیتی بیشتر از تولید خود محصول داشته باشد، این صنعت نیز با پیشرفت علم دستخوش تغییرات زیادی در ساختار و مدیریت شده است، حمل نقل محصولات نیز دیگر با آن شیوه سنتی و کامیون های فاقد بهره وری لازم انجا نمی پذیرد. به گزارش پایگاه خبری «مجله ماشین»، برجسته ترین سازنده خودروهای سنگین و ویژه ب…