کشاورزی

اشتراک گذاشته شده با :

اینفوگراف

تجارتخانه کشاورزی
تجارتخانه کشاورزی
هر چند در سال های اخیر در برنامه چهارم بر دستیابی به خود کفایی در تولید محصولات کشاورزی و رسیدن به ضریب بالای امنیت غذایی، تاکید شده بود اما آمار واردات و صادرات محصولات کشاورزی نشان می دهد که در تحقق اهداف پیش بینی شده ، توفیق چندانی نداشته ایم. این اینفوگرافیک به بررسی و ارائه آمار هایی از واردات و صادرات در بخش کشاورزی می پردازد. طراح: حمیدرضا جواهری منبع : هفته نامه دنیای سبز برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی تصویر کلیک کنید.

وقایع کشاورزی سال ۱۳۹۰
وقایع کشاورزی سال ۱۳۹۰
این اینفوگرافیک نگاهی دارد به وقایع و فعالیت های حوزه کشاورزی, در سال ۱۳۹۰ گردآورنده :فرزانه طهرانی طراح: حمیدرضا جواهری منبع : هفته نامه دنیای سبز برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی تصویر کلیک کنید.
تجارتخانه کشاورزی
تجارتخانه کشاورزی
هر چند در سال های اخیر در برنامه چهارم بر دستیابی به خود کفایی در تولید محصولات کشاورزی و رسیدن به ضریب بالای امنیت غذایی، تاکید شده بود اما آمار واردات و صادرات محصولات کشاورزی نشان می دهد که در تحقق اهداف پیش بینی شده ، توفیق چندانی نداشته ایم. این اینفوگرافیک به بررسی و ارائه آمار هایی از واردات و صادرات در بخش کشاورزی می پردازد. طراح: حمیدرضا جواهری منبع : هفته نامه دنیای سبز برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی تصویر کلیک کنید.