عمارت باغ سپهدار در انتهای خیابان فلسطین غربی شهر قزوین قرار دارد و منصوب به محمدولی خان سپهسالار تنکابی ملقب به سپهدار اعظم از رجال معروف دوره ی قاجار است. - کجارو